Menu

Klient poprzez zamieszczenie na stronie www.piekarniabialogon.pl w zakładce ‚ ”zamów tort’’ znaków towarowych, logo, wizerunków, projektów graficznych, słownych lub słowno-graficznych, oświadcza, że:

a) przysługują mu prawa własności intelektualnej do znaków towarowych, logo, wizerunków oraz utworów w postaci wzorów graficznych, słownych lub graficzno-słownych, które zamieścił na stronie www.piekarniabialogon.pl w zakładce ”zamów tort’’ lub też uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji;

b) wspomniane przedmioty praw własności intelektualnej umieszczane przez niego na na stronie www.piekarniabialogon.pl w zakładce ”zamów tort’’ nie naruszają praw osób trzecich.
Piekarnia Białogon nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie ww. praw własności intelektualnej.

Facebook